Dotace


Dílna Božice

Společnost Agropodnik Mašovice, a.s., je příjemcem dotace na projekt Dílna z Programu rozvoje venkova, opatření 6.4.1, záměr a) Investice do nezemědělských činností - území České republiky kromě krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského.